Produkty Služby

Dvoutrubkový systém CONTAIN-IT

Dvoutrubkový systém CONTAIN-IT Plus

představuje vysoce bezpečné a rentabilní řešení pro řízený transport agresivních médií. V případě, že dojde k úniku média z potrubí, je zachyceno ve vnější ochranné trubce do té doby, než je poškození obsluhou lokalizováno a odstraněno.

Všude tam, kde vznikají ekologická rizika při transportu nebezpečných kapalin, jsou použitím dvoutrubkového systému CONTAIN-IT Plus s detekcí úniku rizika téměř eliminována.

Oblasti použití:

  • čištění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek
  • výroba baterií
  • chemický průmysl
  • výroba polovodičů
  • výroba tištěných spojů
  • povrchová úprava kovů

Výhody:

  • nízká hmotnost
  • odolnost proti korozi
  • dlouhodobá životnost