Produkty Služby

CONTAIN-IT Plus ECTFE

S potěšení oznamujeme spuštění prodeje nového "CONTAIN-IT Plus ECTFE" systému


Pro segmenty trhu zabývající se transportem nebezpečných chemických látek jsou určujícím a stále důležitějším faktorem mezinárodní a vnitrostátní právní předpisy. Systém CONTAIN-IT Plus výrobce GFPS splňuje rostoucí právní požadavky environmentální legislativy v široké škále aplikací a přispívá k udržitelnému a nákladově efektivnímu výrobnímu procesu.

Nový materiál vnitřních trubek - ECTFE fluoropolymer - umožňuje použít dvoutrubkový systém v dalších aplikacích, speciálně při použití vysoce koncentrovaných chemikálií za zvýšených teplot.

Zákaznické benefity:

  • Dodržování právních předpisů ve vztahu k ochraně osob a životního prostředí
  • Snížení rizika přerušení výroby – nabídka vyšší bezpečnosti v případě neočekávaného úniku a tím vyšší produktivity
  • Prodloužená životnost systému – vynikající chemická odolnost
  • Systémy pro monitorování úniku – včetně široké škály připojení