Produkty Služby

PB

PB/Polybuten je semikrystalický termoplast ze skupiny polyolefinů, který je vytvořen polymerací butelinu C4 H8. Jeho hustota se pohybuje v rozmezí stejných hodnot jako u PP a PE.

Polybuten byl vyvinut na počátku 70. let společností SHELL. V roce 1978 začala tento plast testovat společnost GEORG FISCHER +GF+ pro rozvody pitné a teplé užitkové vody. Od roku 1987 jej zařadila do svého výrobního programu.

Při rozhodování o volbě materiálu pro rozvod teplé i studené vody byly požadovány následující vlastnosti:

 • tepelná odolnost
 • snadná zpracovatelnost
 • dobré mechanické vlastnosti

Polybuten nabízí vedle výše zmíněných vlastností další výhody:

 • dlouhou životnost a rozměrovou stálost
 • minimální tečení za tepla (vhodné pro svěrné spoje)
 • odolnost proti horké vodě (95 °C, krátkodobě až 105 °C)
 • odolnost proti UV záření
 • pigmentaci zamezující růstu řas
 • vysokou pružnost i za nízkých teplot
 • vysokou rázovou pevnost a odolnost proti oděru
 • nízkou tepelnou roztažnost
 • hygienickou nezávadnost bez chuti a zápachu

Nejvýznamnější vlastností polybutenu je malá tloušťka stěn výrobků, což je důsledek tepelné stálosti a mechanické pevnosti i za vysokých teplot. Z toho vyplývají velké průtočné průřezy a nízké hydraulické ztráty.