Produkty Služby

Právní doložka

Provozovatel
Majitelem a autorem obsahu stránek www.ppsengineering.cz je společnost PPS Engineering CZ s.r.o., se sídlem Obránců míru 2629/5, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42045.

Autorská práva
© Copyright PPS Engineering CZ s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena společnosti PPS Engineering CZ s.r.o. Veškeré texty, obrazové a grafické prvky publikované na těchto internetových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek, ani jako části. Některé produkty a služby uvedené na těchto internetových stránkách, nebo informace o nich, mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob a byly převzaty se souhlasem těchto osob. Názvy a označení produktů, služeb a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Obsah internetových stránek www.ppsengineering.cz je určen stávajícím a potenciálním zákazníkům společnosti PPS Engineering CZ s.r.o., a lze jej použít pouze pro informační a nekomerční účely a to bez jakýchkoliv úprav obsahu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PPS Engineering CZ s.r.o. je zakázána jakákoliv další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoliv materiálu zveřejněného na stránkách www.ppsengineering.cz.

Ochrana osobních údajů
S údaji získanými z interaktivních prvků tohoto webu nakládá společnost PPS Engineering CZ s.r.o. ve smyslu zák. č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů, dále 127 / 2005 Sb. O elektronických komunikacích, dle příslušných ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské Unie.

Odpovědnost za obsah
Přestože vynakládáme maximální úsilí pro co nejvyšší uživatelskou přínosnost a efektivitu internetových stránek, neodpovídá společnost PPS Enginering CZ s.r.o. ani žádná ze stran zúčastněných na tvorbě a provozování webové stránky za jakékoli přímé, náhodné, související, zvláštní nebo sankční škody, ztráty a materiální škody vzniklé v důsledku používání webové stránky, pokud tyto škody nejsou způsobeny v důsledku úmyslné nedbalosti ze strany společnosti PPS Engineering CZ s.r.o.