0
Přihlásit se
cs

Produkty

SYGEF PVDF

PVDF (Polyvinylidenfluorid) je vysoce krystalický termoplastický fluoroplast ze skupiny teflonů. Je to naprosto čistý polymer bez jakýchkoliv zbytkových částí monomerů. Neobsahuje žádná aditiva, stabilizátory, pigmenty ani jiné přísady.

PVDF je fyziologicky inertní a vyznačuje se mimořádně nízkými hodnotami výluhů organických i anorganických látek. Jeho mez pevnosti je poměrně vysoká (54 N/mm2). Svou chemickou rezistencí a tepelným zatížením zaujímá mezi materiály pro stavbu potrubních rozvodů nezastupitelné místo. Jeho mezní hodnoty jsou 140 °C/3,5 bar/25 let.
Tyto parametry se zrcadlově hladkým povrchem a nízkým výluhem PVDF často staví nad všechny kovy a sklo.

V aplikacích, kde jsou vysoké nároky na procesní čistotu přepravovaných látek potrubím, nelze použít jiný materiál.
PVDF koncernu GEORG FISCHER +GF+ je vyráběno ve dvou kvalitách:

  • PVDF - Standard
  • PVDF - HP (high purity)

Z hlediska chemické rezistence je tento materiál určen pro náročné aplikace ve farmacii, technologiích ultračisté vody a chemie.

Aplikační limity materiálu PVDF

image

Produkty

0 produktů