Produkty Služby

SYGEF ECTFE

„Bezpečný transport agresivních chemikálií“

Již více než 40 let jsou systémy SYGEF používány v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na fyzikální vlastnosti, jako je tlak, teplota a chemická odolnost. Jsou velmi dobře známy ve všech průmyslových odvětvích, protože splňují nejvyšší požadavky na kvalitu materiálu a výrobu. S novým systémem SYGEF ECTFE rozšiřuje GF Piping Systems své osvědčené potrubní systémy o speciální řadu, která nastavuje nové standardy, pokud jde o přepravu zejména agresivních chemikálií, jako je například vysoce koncentrovaná kyselina sírová.

 

Systém SYGEF ECTFE umožňuje spolehlivou a bezpečnou přepravu chemikálií s hodnotou pH 0 až 14. Kombinace systému SYGEF ECTFE s nejnovější IR svařovací technologií zaručuje ověřené spoje a nejvyšší úroveň bezpečnosti pro lidi, životní prostředí a výrobní proces. Tyto vlastnosti umožňují optimální využití ECTFE v odvětvích jako je chemický průmysl, úpravy vody nebo mikroelektronika.

Produktová řada SYGEF ECTFE obsahuje trubky, tvarovky, armatury a stroje pro IR svařování.


V případě použití extrémně agresivních chemikálií je běžná častá výměna součástí potrubí z důvodu chemického napadení. Extrémně dobrá chemická odolnost SYGEF ECTFE destrukci potrubního materiálu zamezuje. Například s 98% kyselinou sírovou systém poskytuje výrazně delší životnost než u alternativních materiálů. Snižuje tak náklady na údržbu a zabraňuje opakujícím se vícenákladům při přerušení výroby. Ve srovnání s široce používaným materiálem PFA vykazuje ECTFE optimální permeaci a vysokou pevnost v tahu.

 

Komponenty SYGEF ECTFE jsou bezpečně spojovány během několika minut pomocí nejmodernější technologie IR svařování. Ve srovnání s ocelovými trubkami s vnitřní výstelkou je instalační doba výrazně zkrácena, čímž se sníží celkové náklady na instalaci.